KBweb3.gif (19483 bytes)

[ Pengoptimuman Sumber Pembelajaran ] [ Pemerolehan Maklumat ] [ Kemahiran Membaca ] [ Pemprosesan Maklumat ]  [Membuat Laporan ] [ Panel Penulis ] [ Rujukan ] [ Webmaster ] [ Laman Utama ] [ FAQ ]

bar3.gif (920 bytes)

Frequently Asked Questions

1.    Apakah kemahiran belajar?

        Ianya adalah kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan

         memproses maklumat.

2.    Mengapa kemahiran Belajar?

        Dalam keadaan ledakan maklumat, proses tertentu perlu dikuasai.

3.    Apakah komponen-komponen kemahiran belajar?

        Ianya terdiri daripada empat komponen utama, ia itu, pengoptimuman

        sumber maklumat, meperoleh maklumat, memproses maklumat dan

        membuat laporan.


4.     Siapa boleh menggunakan   modul ini?

        Semua pendidik, guru dan pelajar yang ingin menguasai kemahiran

        belajar boleh mengikuti modul ini. Maklumat tambahan boleh

        diperolehi dari pautan-pautan yang disenarai.